Tipi Mi is gevestigd aan de Getfertsingel 111 te Enschede. Email: info@tipimi.nl.  KvK-nummer: 6519183 BTW-nummer: NL199799593B02

 

artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Tipi Mi.

1.2 Tipi Mi heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

artikel 2. Bestellen

2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. In dit geval kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Tipi Mi zal uw betaling retourneren binnen 2 werkdagen. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

2.2 Indien u een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient u rekening te houden met een langere levertijd, u wordt hiervan op de hoogte gehouden.

 

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website van Tipi Mi zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.

3.2 Alle prijzen op de website van Tipi Mi zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via overboeking per bank of per Paypal.

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Tipi Mi het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 

artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling aan Tipi Mi zal uw bestelling, mits voorradig, aan onze koerier van GLS/ DPD worden aangeleverd en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden uw bestelling later aan GLS/DPD wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland € 12,00 per bestelling.

5.3 Wanneer het pakket is afgeleverd/ of is opgehaald door de pakketdienst zijn wij afhankelijk van de snelheid van het bezorgen van deze pakketdienst en zullen wij, indien er een vertraging is u hiervan op de hoogte stellen.

 

artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen de door u gestelde levertermijn te leveren. Uiterlijk zal het product binnen de afgesproken levertermijn worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u hiervan tijdig bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Artikelen welke niet gepersonaliseerd zijn kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met aangehechte prijskaartjes en de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.2 Artikelen welke zijn gepersonaliseerd en naar smaak van de afnemer zijn geproduceerd worden door ons i.v.m. de personalisatie niet retour genomen.

7.3 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant.

7.4 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.5 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Tipi Mi het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen aan de klant terugbetalen op de rekening waarmee betaald is. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

 

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 Tipi Mi verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden middels info@tipimi.nl

 

artikel 9. Garantie

9.1 Tipi Mi staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u een email te sturen naar: info@tipimi.nl . Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. Tipi Mi zal per situatie zorgdragen voor een passende oplossing.

9.3 Na beoordeling van u retour/klacht door heeft Tipi Mi te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend. Dit kan een reparatie of een vervangend product zijn.

 

 

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Tipi Mi is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Tipi Mi zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. Tipi Mi kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Tipi Mi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

 

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Tipi Mi verschuldigd is, heeft voldaan.

 

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Tipi Mi niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@tipimi.nl. Wij zullen dan z.s.m. op uw klacht reageren en een passende oplossing aandragen.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

artikel 14. Privacy

14.1 Indien je een bestelling plaatst bij Tipi Mi, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

14.2 Indien u uw persoonsgegevens aan ons e-mail klantenbestand toekent zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via info@tipimi.nl.

 

artikel 15. Copyright

Tipi Mi is gevestigd aan de Getfertsingel 111 te Enschede. Email: info@tipimi.nl.  KvK-nummer: 6519183 BTW-nummer: NL199799593B02

 

artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Tipi Mi.

1.2 Tipi Mi heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

artikel 2. Bestellen

2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. In dit geval kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Tipi Mi zal uw betaling retourneren binnen 2 werkdagen. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

2.2 Indien u een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient u rekening te houden met een langere levertijd, u wordt hiervan op de hoogte gehouden.

 

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website van Tipi Mi zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.

3.2 Alle prijzen op de website van Tipi Mi zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via overboeking per bank of per Paypal.

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Tipi Mi het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 

artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling aan Tipi Mi zal uw bestelling, mits voorradig, aan onze koerier van GLS/ DPD worden aangeleverd en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden uw bestelling later aan GLS/DPD wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland € 12,00 per bestelling.

5.3 Wanneer het pakket is afgeleverd/ of is opgehaald door de pakketdienst zijn wij afhankelijk van de snelheid van het bezorgen van deze pakketdienst en zullen wij, indien er een vertraging is u hiervan op de hoogte stellen.

5.4 Derhalve zijn wij niet aansprakelijk voor enige wijze van vertraging na overdracht aan de pakketdienst.

artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen de door u gestelde levertermijn te leveren. Uiterlijk zal het product binnen de afgesproken levertermijn worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u hiervan tijdig bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Artikelen welke niet gepersonaliseerd zijn kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met aangehechte prijskaartjes en de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.2 Artikelen welke zijn gepersonaliseerd en naar smaak van de afnemer zijn geproduceerd worden door ons i.v.m. de personalisatie niet retour genomen.

7.3 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant.

7.4 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.5 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Tipi Mi het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen aan de klant terugbetalen op de rekening waarmee betaald is. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

 

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 Tipi Mi verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden middels info@tipimi.nl

 

artikel 9. Garantie

9.1 Tipi Mi staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u een email te sturen naar: info@tipimi.nl . Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. Tipi Mi zal per situatie zorgdragen voor een passende oplossing.

9.3 Na beoordeling van u retour/klacht door heeft Tipi Mi te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend. Dit kan een reparatie of een vervangend product zijn.

 

 

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Tipi Mi is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Tipi Mi zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. Tipi Mi kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Tipi Mi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

 

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Tipi Mi verschuldigd is, heeft voldaan.

 

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Tipi Mi niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@tipimi.nl. Wij zullen dan z.s.m. op uw klacht reageren en een passende oplossing aandragen.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

artikel 14. Privacy

14.1 Indien je een bestelling plaatst bij Tipi Mi, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

14.2 Indien u uw persoonsgegevens aan ons e-mail klantenbestand toekent zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via info@tipimi.nl.

 

artikel 15. Copyright

15.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, teksten/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en social media Tipi Mi, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

 

15.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, teksten/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en social media Tipi Mi, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.